DÖNGÜSEL EKONOMİLERDE ENDÜSTRİYEL SU ÇÖZÜMLERİ

Dünya çapında, ürünlerin ve atık malzemelerin önemli ekonomik ve çevresel faydalarla yeniden kullanıldığı, onarıldığı, yenilendiği ve geri dönüştürüldüğü döngüsel ekonomiye doğru bir eğilim gözleniyor. Su kaynakları yönetiminden bahsetmek gerekirse, döngüsel ekonominin en önemli noktalarından biri de endüstriyel süreçlerde su kullanımını en üst düzeye çıkarmaktır.

Doğrusal Ekonomi

Sanayi Devrimi’nden bu yana, ekonomik büyüme “al-yap-tüket-imha et” modeline dayandığından, toplam atık miktarı sürekli artmaya devam ediyor. Bu doğrusal model, kaynakların bol, kullanılabilir ve elden çıkarılmasının ucuz olduğunu varsayar. Mevcut doğrusal ekonomik model, benzeri görülmemiş bir seviyede büyüme getirse de; artan talep, atık oluşumu ve çevresel bozulma nedeniyle doğal kaynakların kullanılabilirliğinde kısıtlamalara sebep olmuştur.

Doğrusal ekonomi, sürdürülebilir kalkınma perspektifinden bakıldığında, doğal sermaye pahasına insan sermayesi ve fiziksel sermayede hızlı bir birikime yol açıyor. Bu durum, şu anki neslin gelecek nesillere aynı refah düzeyini sağlayabilmesini olumsuz etkiliyor. Zayıf sürdürülebilirlik savunucuları, tükenen doğal sermayenin daha da değerli fiziksel ve beşeri sermaye ile değiştirilebileceğini savunurken, güçlü görüş, doğal sermayenin tükenebilir olması, coğrafi olarak eşitsiz bir dağılım olması, kullanılabilirliği sınırlı olması ve değerinin altında ölçülmesi (doğal kaynakların kullanılabilir olmayan faydaları, pazar değerine yansımamaktadır) nedeniyle tüketilmesi yerine korunması gerektiğini savunmaktadır.

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi senaryosunda, ürünler ve atık malzemeler kayda değer ekonomik ve çevresel faydalarla yeniden kullanılır, onarılır, yenilenir ve geri dönüştürülür. Döngüsel ekonominin önemli bir parçası, ekonomide biriken malzemelerin önemli insan yapımı stokları oluşturmasıdır. Bunlar, ikincil hammaddeler elde etmek için geri dönüştürülebilir ve ürünleri ticari yaşam döngüsünde tutmak için yeniden kullanılabilir ve yeniden üretilebilir. Döngüsel ekonominin genel amacı, ekonomik büyümeyi kaynak kullanımı ve ilişkili çevresel etkilerden ayırmaktır.

Döngüsel Ekonomide Su

Dünya çapında, su hizmetleri; sera gazı emisyonlarını azaltmakla beraber su kullanımını azaltmayı ve kıt su kaynaklarına olan talebi azaltmak için suyu yeniden kullanmayı ve geri dönüştürmeyi amaçladıklarından, döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamaya başlıyor. Döngüsel ekonomi ilkelerini uygulamak, endüstriyel süreçlerde su kullanımını en üst düzeye çıkarmak anlamına gelmektedir. OECD Çevresel Görünümü 2050, üretimde küresel su talebinin 2000'den 2050'ye % 400 artacağını tahmin ediyor, ki bu diğer tüm sektörlerden daha büyük.

Toronto'da Endüstriyel Su Verimliliğinin Arttırılması

Toronto şehrinde hızlı bir nüfus artışı yaşanıyor, ve Toronto su altyapısı kapasitesi öngörülenden çok daha hızlı kullanılıyor. Aynı zamanda, eskiyen su altyapısı, su sistemi üzerinde beklenmedik bir stres yaratıyor. Toronto Water (Toronto Su), işletmeleri suyu daha verimli kullanmaya teşvik eden İşletmeler için Su Verimliliği girişimini yürütmektedir. Bu, uzun vadede işletim maliyetlerini düşürüyor, çevreye olan bağlılığını gösteren kuruluşun kamu imajını geliştiriyor ve para tasarrufu yaparak ve yeni sadık müşterileri çekerek rekabet gücünü arttırıyor. Toronto Water, endüstriyel su verimliliğini arttırmaya yönelik “Endüstriyel Su Değeri Programı”nı yürütmektedir. Bu program, hem su tasarrufunu teşvik etmek hem de ekonomik büyümeyi desteklemek için Toronto’daki üreticilere indirimli bir su değeri uygulamaktadır. Şehirde 2 bloklu değer yapısı vardır, ikinci blok değeri uygun endüstriyel müşteriler için %30 indirim sağlamaktadır. Program, yılda 5,000 metreküpten fazla su kullanan, endüstriyel mülkiyet sınıfına giren ve Toronto Water'ı memnun edecek şekilde kapsamlı bir su koruma planı sunan üreticilere açıktır.

Singapur’da Endüstriyel Su Çözümlerinin Keşfi

Singapur'da günlük su talebi şu anda yaklaşık 430 milyon galon. Yerli sektör su talebinin % 45’ini, yerli olmayan sektör de kalanını oluşturuyor. 2060'a gelindiğinde, Singapur'un toplam su talebi neredeyse ikiye katlanabilir ve yerli olmayan sektör talebin yaklaşık% 70'ini oluşturabilir. Su talebindeki bu artış eğiliminin ekonomik büyüme ile birleşmesi, Singapur Kamu Hizmetleri Kurulu'nu (PUB) özel sektörün endüstriyel su çözümlerini benimsemesi için çalışmalar yapmaya yöneltti. PUB’ın Endüstriyel Su Çözümleri Tanıtım Fonu, süreçlerde yeniden kullanılmak üzere endüstriyel olarak kullanılmış suyu arıtmayı ve yeniden kazanmayı amaçlayan çok etkili ve yenilikçi projeleri desteklemek için kuruldu. 10,000 metreküpten fazla tüketen şirketler, kamu hizmeti tarafından yeniden kullanım yoluyla su tüketiminde en az %5'lik bir azalma sağlayan teklifler sunmaya davet edilmektedir.

Sonuç Olarak

Önde gelen su idareleri, endüstriyel suyu yeniden kullanan yenilikçi çözümler geliştirmek için kapsamlı su koruma stratejileri geliştirmeye ve daha düşük su kullanım oranlarını teşvik edecek bir dizi önlem almaya başladı. Aynı zamanda endüstriyel tüketicilerin suyu yeniden kullanmasını mümkün kılacak projelere de ayrılan kaynaklar çoğalmakta.

WATER SCIENCE POLICY SMART 365 CITY KONFERANSINDA

Sürdürülebilinir şehirler ve su kaynaklarının doğru kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Smart 365 Konferansında yerinizi ayırtabilirsiniz.

WATER SCIENCE POLICY E-DERGİ (İngilizce)

Birçok makalenin yer aldığı zengin bir içerik sunuyor.

Bu E-Dergi Expo365 Platformu Tarafından Yayınlanmaktadır